December 12 2017

Problem besar… bermula dari problem yang kecil…


Pada topik kali ini… penulis membahas tentang… problem besar bermula dari problem yang kecil… , maksudnya disini adalah seseorang di luar sana pasti di dalam hidupnya mempunyai suatu problem, entah itu problem yang kecil… atau malahan problem yang besar.

Kalau dilihat dan dipelajari lebih lanjut, terjadinya problem yang besar itu bermula dari… sebuah problem yang kecil… yang kemudian dipersoalkan terus, sehingga menjadi besar…

Oleh karena itu, apabila mempunyai suatu problem, alangkah baiknya dicarikan suatu solusi yang memang terbaik untuk mengatasinya, dan agar tidak menjadi problem yang besar…
Copyright 2016 ceritaini.com. All rights reserved.

Posted 12 December 2017 by cerita in category "Selalu siipp Desember 2017