February 2 2017

Antara yang benar… dan yang salah


Pada tulisan kali ini… penulis membahas, apabila seseorang di luar sana pasti hampir setiap harinya kerja dan kerja…

Dan di pekerjaan yang dia tekuni tersebut… terkadang mempunyai suatu problem…

Kadang kadang seseorang itu mencari cari siapa yang salah di dalam problem tersebut…

Kalau penulis menyarankan… kalau bisa, jangan mencari siapa yang benar… dan siapa yang salah… , tetapi carilah jalan keluarnya yang baik dari problem tersebut… agar dapat selesai dengan baik……
Copyright 2016 ceritaini.com. All rights reserved.

Posted 2 February 2017 by cerita in category "Lagi baik Februari 2017