July 24 2016

Kenangan… itu Bagus…


Setiap perjalanan hidup setiap orang tersebut, mesti mempunyai peristiwa yang penting…

Peristiwa yang penting itu akan memunculkan suatu kenangan tersendiri. 

Suatu kenangan itu bagus, apabila seseorang itu mampu memaknai nya. Penulis menyarankan, menyimpan kenangan itu boleh boleh saja, tetapi jangan sampai terhanyut oleh perasaan yang ditimbulkan oleh mengingat suatu kenangan itu…
Copyright 2016 ceritaini.com. All rights reserved.

Posted 24 July 2016 by cerita in category "Sebuah Opini Juli part2 2016